FEFCO katalog kartonových krabic a konstrukcí obalů z vlnité lepenky

Přehled standardních konstrukcí obalů z vlnitých lepenek podle doporučení organizací:

  • FEFCO – Evropská organizace výrobců vlnitých lepenek
  • ASSCO – Asociace výrobců kartonáže

 

Rozdělení konstrukcí obalů a kartonových krabic do konstrukčních skupin

č.   Popis typu kartonové krabice náhled
 02xx FEFCO sk02 Klopové krabice, vetšinou z jednoho, někdy (přesahuje-li délka přířezu pracovní šírku výrobní linky) ze dvou přířezů, lepené nebo šité, opatřené klopami nahoře i dole. Dodávají se rozložené. preview
 03xx 03 Dvou nebo více dílné obaly (vetšinou spodek – víko, nebo dno – tělo – víko), lepené, šité nebo samosvorné, uzavírají se nasunutím víka, nebo dna a víka na spodek nebo tělo obalu. preview
 04xx  04 Převážně nelepené, nesešívané obaly (často označované jako tvarové výseky). Jsou tvořeny převážně jedním prířezem a uzavírají se zejména pomocí různé konstrukčně řešených zámků. Součástí konstrukce obalu mohou být např. otvory pro jeho snadné uchopení, odtrhovací okénka apod. preview
 05xx 05 Obaly ze dvou nebo více dílů, které se zasouvají do sebe. Tato skupina obsahuje i přebaly pro jiné typy konstrukcí. preview
 06xx 06 Obaly sestávající ze dvou bočnic a těla. Před použitím vyžadují sešití. preview
07xx 07 Vícebodové (3x až 6x) lepené skládací obaly, vyrobené vetšinou z jednoho přířezu, dodávají se rozložené a lze je snadno složit. preview
09xx 09 Vnitřní vybavení obalu. preview

Označení symbolů

Pro měření a uvádění rozměrů obalů platí tato pravidla:

  • L – délka (tj. delší rozměr měřený na straně, kde se obal otvírá)
  • B – šířka (tj. kratší rozměr měřený na straně, kde se obal otevírá)
  • H – výška (tj. vzdálenost mezi horní hranou na straně, kde se obal otevírá, a spodní hranou obalu)
  • /h – přesah odnímatelného víka anebo dna
  • /o – přesah klop přes sebe

Zápis rozměrů

  • rozměry se uvádějí v mm
  • rozměry se uvádějí v pořadí L x B x H, nebo L x B x H/h, nebo L x B x H/o
  • uvádějí se vnitřní rozměry obalů, měřené za standardních klimatických podmínek na rozloženém obalu

Příklady:

FEFCO 0201 – 315 x 235 x 185 mm
(běžná klopová krabice uvedené délky, šířky a výšky, bez přesahu klop)
FEFCO 0202 – 315 x 235 x 185/40 mm
(klopová krabice s přesahem klop 40 mm přes sebe)
FEFCO 0307 – 315 x 235 x 185/40 mm
(dvoudílná krabice spodek / víko s ouškovými zámky, víko přesahuje 40 mm přes horní hranu spodku)
FEFCO 0330 – 315 x 235 x 185/185 mm
(dvoudílná samosvorná skládačka spodek / víko, přesah víka přes celou výšku spodku)